پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه

پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه

این پرسشنامه در میان دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی انجام می‌شود و به بررسی تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی با استفاده از شاخص‌های خودکارآمدی می‌پردازد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 12
حجم 52 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

این پرسشنامه در میان دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی انجام می‌شود و به بررسی تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی با استفاده از شاخص‌های خودکارآمدی می‌پردازد. به منظور جمع آوری داده ها برای انجام تحلیل، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی دارای دو بخش است که در بخش اول سؤالات عمومی و در بخش دوم سؤالات تخصصی مطرح گردیده است. 

 

 

 

سؤالات عمومی: در بخش عمومی، سؤالات جمعیت‌شناختی از قبیل جنسیت، سطح تحصیلات،رشته تحصیلی،وضعیت اشتغال و… افراد مورد سؤال قرار گرفته است.
سؤالات تخصصی: این بخش شامل 27 سوال تخصصی بوده  که  به هفت بخش تقسیم شده است.شش بخش آن شامل
شاخص‌های خودکارآمدی است و یک بخش مربوط به سنجش قصد کارآفرینی است.

شکل کلی    کاملاً مخالفم    مخالفم    نظری ندارم    موافقم    کاملاً موافقم
امتیازبندی    1                        2           3                 4           5

 

 

 

 

 

در جدول ( 1- 3 )تقسيم‌بندي سؤالات بر اساس متغيرها ارائه شده است.

جدول (1-3): تقسیم‌بندی سؤالات پرسشنامه بر اساس متغیرهای تحقیق
متغیر                                              تعداد سؤال پرسشنامه
 مهارت شناخت فرصت‌ها                             7
مهارت ایجاد محیط نوآورانه                            4
مهارت توسعه منابع انسانی                         3
مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران                3
مهارت رویارویی با چالش‌های غیر منتظره       3
مهارت شناسایی هدف اصلی                     3
قصد کارآفرینانه                                        4

 

 

پس از تدوين طرح مقدماتي پرسشنامه، تلاش شد تا ميزان روايي و پايايي پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی نیز تعيين شود.

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

خرید فایل word پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

خرید پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

خرید پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود مقاله پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دریافت مقاله پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

خرید فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود تحقیق پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

خرید مقاله پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از download

دانلود مقاله پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

خرید پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دریافت فایل word پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دریافت فایل word پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود فایل word پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

خرید فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود تحقیق پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

خرید کارآموزی پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از www

دانلود مقاله پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

خرید فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

خرید فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

خرید فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دریافت فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود تحقیق پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود تحقیق پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

خرید فایل word پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دریافت فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دریافت فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از word

دریافت تحقیق پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود مقاله پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

خرید تحقیق پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود پروژه پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود فایل word پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دریافت مقاله پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود فایل پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

خرید کارآموزی پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

دریافت فایل word پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free

خرید تحقیق پرسشنامه نقش خودکارآمدی بر قصد کارآفرینانه از free


مطالب تصادفی