پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی

پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی برگرفته از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 12 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسش نامه و مقیاس حمایت اجتماعی:

مقباس حمایت اجتماعی در سال1991 توسط شربورن و استووارت به منظور استفاده در زمینه یابی پیامدهای پزشکی ساخته شد و پس از آن در پژوهش های دیگری از آن استفاده شده است.این آزمون که میزان حمایت اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی را می سنجد ،

 

 

دارای 19 عبارت و 9 زیر مقیاس است.این زیر مقیاس ها عبارتند از:حمایت ملموس،که کمک مادی ورفتاری را می سنجد ،حمایت هیجانی ،که عاطفه مثبت ،همدردی وتشویق به بیان احساسات را مورد ارزیابی قرار می دهد،اطلاع رسانی ، که راهنمایی ،اطلاع رسانی یا دادن بازخورد را می سنجد،مهربانی ، که ابراز عشق وعلاقه را می سنجد وتعامل اجتماعی مثبت،که وجود افرادی برای پرداختن به فعالیت های تفریحی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

 

 

 

 

 

پایایی:
پایایی زیر مقیاس های ای آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 74/0 تا 93/0 گزارش شده است.(شربورن و استووارت،1991)

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

خرید فایل word پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

خرید پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

دانلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

خرید پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

دریافت مقاله پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

خرید فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

خرید مقاله پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

خرید پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

دانلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

دانلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

دانلود فایل word پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

خرید فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

دانلود پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از www

دانلود مقاله پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دانلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

خرید فایل word پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دانلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

دانلود مقاله پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

دانلود پروژه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

دانلود فایل word پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

دریافت مقاله پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

دانلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

دانلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

دریافت فایل word پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت 19 سوالی از free


مطالب تصادفی